Craps ordlista

Inflytandet av amerikanska och engelska ord i vårt språk har satt sina spår genom tiderna med de olika företeelser som vi har anammat. Med medias större utbredande efter andra världskriget har vårt engelska vokabulär utökats betydligt. En del ord har fått behålla sitt ursprung medan andra har försvenskats i någon mån. Vad spel och då hasardspel i synnerhet beträffar är den svenska historien ganska kort och kanske just därför har många av de ursprungliga uttryck som används i denna typ av spel bestått i högre grad. När det gäller ett av de mest populära kasinospelen i USA, tärningsspelet craps, har det knappt spelats i Sverige. I vart fall inte officiellt. Därför kan det kanske vara på sin plats att utröna en del begrepp i detta fartfyllda spel. För i och med internets tillkomst finns craps tillgängligt hos en del kasinon och måhända kan populariteten öka.

Dock måste påpekas att spelet förekom lika flitigt i Frankrike som England innan det kom till Amerika. Trots det har engelskan bestått i spelets termer. Craps anses härstamma ur det ursprungliga hazard och i Frankrike blev namnet crapaud.

Speltermer i craps

Två tärningar är vad som används av den deltagare som kastar dessa, denne kallas shooter och intar således en huvudroll under de kast som denne utför. Före kastet satsar alla på att shootern ska vinna eller förlora. Dessa termer är pass line och don´t pass line. Vinner gör man om tärningarna vid första kastet visar 7 eller 11. Förlorar gör man vid 2, 3 eller 12, dessa tal är craps. Vid alla andra nummer uppnås en point, vilket innebär att shootern fortsätter att rulla tärningarna. Vid point inleds taking the odds respektive laying the odds, vilket innebär att insatserna kan ökas med vissa bestämda antal marker, baserat på ursprunglig insats. Därefter byter termerna om pass namn till come eller don´t come för följande kast. För insatser som följer på point kan man satsa på place-insatser, antingen på att ett särskilt tal ska kastas eller inte kastas före en sjua. Detsamma gäller big 6 och big 8, att något av dessa ska bli resultatet före en sjua. Andra satsningar är hardway, field, number och c-e. Som grädde på moset finns off-insatser som följer på come out. Detta medför att vissa insatser är off som då varken kan vinna eller förlora. Dessa oddssatsningar kan framstå som något komplicerade till skillnad från de grundläggande reglerna, men som med de flesta spel är det så att man lär sig bara man kommer in lite i spelet.