Craps med kort

I Kalifornien USA, förbjöds spel med tärningar. I denna delstat finns inte några lagar som reglerar vad som är tillåtet inom hasardspel utan vad som är förbjudet. Av den anledningen började man spela craps med kort.

Spela craps med kort

Craps är det traditionella spelet som kom från Europa via Frankrike till USA och spelades först ute på gatan. Olika gäng samlades på en lämplig plats, ofta trottoarens rännsten eller på en annan plats där man kunde rulla tärningarna på det sätt som spelet kräver. Ibland kunde de ha en filt som underlag och ofta trottoarkanten som sarg eftersom tärningarna skall kastas mot något och sedan studsa ner på underlaget för att ett kast skall godkännas. Eftersom tärningarna visar ögon från ett till sex kan man simulera dessa med en del av korten i en kortlek. Hur man utnyttjar kortleken kan variera i olika spelsätt. Det som kallas California använder korten ess till sex där esset representerar ettan på tärningen. Vidare använder man två kortlekar med olika baksida där ett kort ur vardera uppsättningen dras för att visa samma resultat som två tärningar. Men det går även att kombinera tärningar och kort, detta görs i ett ganska invecklat system i spelet som kallas Barona eller ett annat med namnet Harrah´s, men dessa spel kan således inte spelas i Kalifornien.

Olika typer av kortspel baserade på craps

I spelet Normandie, vars namn troligen kan härröras till andra världskriget, används fyrtioåtta kort från två kortlekar. Korten ess till sex används och sedan dras två kort och om dessa är av samma färg dras två nya. Kanske hade tärningarna förkommit för de soldater som i väntan på strid spelade craps för att koppla av, och då dög det utmärkt med en kortlek som ersättning. Spelet Pauma använder sjuttiotre kort, varav ett är en joker. Således tolv ettor företrädda av ess och lika många tvåor och så vidare upp till sex. Om jokern dras först görs draget om. När jokern dyker upp som andra kort, således motsvarande den andra tärningen, anses detta kort få samma värde som det första kortet. I det fall detta var ett ess blir resultatet två och därmed shooterns, eller om denna i detta fall kan kallas dealer, förlust. För spelet Vejas används ett bord av storlek som black jack och där använder man fyrtiofyra kort av vardera valörerna ess till sex. Man delar upp dessa i fem lekar med femtiofyra kort i varje och använder samma "sko" som i black jack för given. Hur kasinon i Kalifornien spelar olika craps med kort och vilka odds som ges kan den intresserade se en sammanställning av om man gör en sökning online.